PODUL SPRE VIAȚĂ

Unele dintre cele mai vechi întrebări puse de om sunt: 'Cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu?' Cum este El? Ce putem să facem pentru a-I fi pe plac? Cum putem ajunge în cer? Dacă ne străduim suficient să fim o persoană suficient de bună, ne va accepta oare? Dacă facem suficiente activități religioase pentru a-I atrage atenția, va fi suficient?

Din fericire pentru noi, răspunsul este surprinzător de simplu. 'Evanghelia' despre care vorbește Biblia înseamnă de fapt 'Veste Bună', iar vestea este bună, într-adevăr.

Trebuie să începem cu începutul. În Geneza 1:26, când Dumnezeu a creat primii oameni, El a zis: 'Să facem om după chipul și asemănarea noastră', apoi Dumnezeu i-a binecuvântat și petrecea timpul plimbându-se și vorbind cu oamenii creați de El. Pe scurt, viața era frumoasă. Dar de ce nu mai este acum viața așa? Ce s-a întâmplat de s-a dat totul peste cap? Acum ajungem la al doilea punct: atunci când noi, oamenii, am ales să facem exact pe dos de ce ne-a spus Dumnezeu să facem, păcatul a otrăvit  lumea. Păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu și totul s-a schimbat. Romani 3:23 spune 'Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu', iar în Isaia 59:2 ni se spune 'nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte'. Aceasta este o veste rea deoarece este imposibil pentru noi să trecem peste această prăpastie de unii singuri. Noi, oamenii, am încercat să regăsim drumul de întoarcere spre Dumnezeu și am încercat de atunci să ne facem o lume a noastră, perfectă, dar fără succes. Încercăm să ajungem acolo prin a fi oameni buni, sau prin religie, bani, moralitate, filosofie, educație și în multe  alte feluri, dar, în cele din urmă, ne dăm seama că nimic nu merge. 'Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.' (Proverbe 14:12).
   
Există o singură cale de a găsi pacea cu Dumnezeu, și Biblia spune că este prin Isus Cristos. Noi ne-am îndepărtat fără nicio șansă de a ne întoarce la Creatorul nostru, și aveam nevoie de o cale prin care să plătim pentru păcatele noastre și să fim din nou curați, astfel încât El să ne primească înapoi la El. Romani 5:8 spune 'Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Cristos a murit pentru noi'. Aceasta este      deci vestea bună - anume că, deși noi eram încă dușmani ai lui Dumnezeu (așa cum spune o traducere), Isus a venit să moară pe cruce ca să plătească prețul pentru păcatele noastre, ca noi să putem să avem iarăși o relație cu El.      Ioan 3:16 spune 'Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică'.

Acum ajungem la ultima și cea mai importantă parte. Ioan 5:24 spune: 'Adevărat, adevărat vă spun că, oricine aude cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viața veșnică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață'. Chiar Însuși Isus Cristos spune 'Am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug' (Ioan 10:10), iar Romani 5:1 spune 'avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos'.

Deci, cum pot să am pace cu Dumnezeu, viață din belșug, și să fiu sigur de viața veșnică, așa cum spun aceste versete?

În primul rând, printr-o rugăciune sinceră către Dumnezeu, trebuie să recunosc că nu sunt perfect-că nu pot scăpa singur de păcatele mele, că nu mă pot salva singur, după care cred că Isus Cristos a murit pe cruce pentru mine și că      a înviat din morți, învingând moartea și păcatul. Apoi îl invit pe Isus Cristos să locuiască în mine și să fie stăpânul vieții mele, acceptând darul Său fără plată al vieții veșnice împreună cu El.


Rugăciunea poate să sune cam așa: 'Doamne Isuse, știu că sunt păcătos și că am nevoie de iertarea Ta, știu că ai murit ca păcatele mele să fie spălate. Îți mulțumesc. Vreau să fii stăpânul vieții mele și mă încred și Te urmez pe Tine.   Tot ce am îți aparține Ție acum. În Numele Tău, Doamne, amin.

Aceste cuvinte nu sunt magice. Nu cuvintele în sine îndreaptă lucrurile între tine și Dumnezeu-ci doar dacă în inima ta ești sincer. Știm asta, deoarece Biblia spune în 1Samuel 16:7 că Dumnezeu nu se uită la ceea ce se uită oamenii. Oamenii se uită la înfățișarea exterioară, dar Domnul se uită la inimă.
Cea mai bună parte a acestui proces este că nu contează cât de mult am greșit. Isus este suficient de puternic ca să salveze din păcat pe oricine-chiar și pe cei mai răi dintre noi. Romani 10:13 spune 'Căci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit'. Asta este o veste extraordinară-indiferent cât de mult am greșit noi, ne putem încrede pe deplin în Isus, iar El va șterge de pe fața pământului toate păcatele noastre. Isus este podul spre viață.

 

BRIDGE TO LIFE © 1969 (2016) BY THE NAVIGATORS. ALL RIGHTS RESERVED 

 

 

 
Harvest Bible Chapel Lancaster

                 email: harvestmetanoiaploiesti@gmail.com