1 SCOP

Glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea Marii Trimiteri (facerea de ucenici)

Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. (Matei 28:19-20) 

Scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu ne determină să ne fundamentăm lucrarea pe 4 'stâlpi':

 4 STÂLPI

                  SCRIPTURA

                 ADORAREA

                 RUGĂCIUNEA

                 EVANGHELIZAREA

 

SCRIPTURA: PROCLAMĂM FĂRĂ REȚINERI AUTORITATEA SCRIPTURII

2Timotei 4.2 propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura

ADORAREA: ADORĂM CU TOATĂ FIINȚA PE ISUS CRISTOS

Ioan 4.23,24 Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh și în adevăr

RUGĂCIUNEA: CREDEM CU TĂRIE ÎN PUTEREA RUGĂCIUNII

Efeseni 6.18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 

EVANGHELIZAREA: MĂRTURISIM CU ÎNDRĂZNEALĂ EVANGHELIA LUI CRISTOS

Efeseni 6.19-20  și pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc

Folosim trei termeni pentru a descrie un ucenic dedicat lui Cristos:

3 CALITĂȚI:

SE ÎNCHINĂ LUI CRISTOS - atât în viața personală, cât și împreună cu întreaga biserică

UMBLĂ CU CRISTOS - atât personal, cât și cu ajutorul uni grup mai apropiat de credincioși

LUCREAZĂ PENTRU CRISTOS - atât personal, cât și în biserică, în echipă cu alți credincioși 

Harvest Bible Chapel Lancaster

                 email: harvestmetanoiaploiesti@gmail.com